Nasza Szkoła Nasz Dom
  Strona startowa
 

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 z Zabrza w podstronach AKTUALNOŚCI I STOWARZYSZENIE:
http://zss40.e-edukacja.eu/

 

        STOWARZYSZENIE „NASZA SZKOŁA - NASZ DOM”  RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻ PRZY ZSS NR 40 W ZABRZU

Adres stowarzyszenia:
Zabrze ul. Bytomska 24 41- 803 Zabrze
322714732

    

Cele Stowarzyszenia:

 

  • Tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania dzieci i młodzieży

  • Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz ich rodzin

  • Angażowanie wszystkich uczniów niepełnosprawnych do różnych form aktywności

  • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością

  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości

  • Działanie na rzecz zdrowia i rehabilitacji

  • Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób  niepełnosprawnych

  • Kształtowanie współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych

  • Stymulowanie rozwoju psychofizycznego

  •  Nawiązywanie współpracy i kontaktów z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami


Aby tego dokonać niezbędne są środki finansowe, a przede wszystkim zaangażowanie ludzi chętnych do niesienia pomocy. Możesz przekazać dowolną darowiznę na nasze konto albo wspomóc nas jako woluntariusz.
 
Numer rachunku 56 1060 0076 0000 3200 0126 5256

Stowarzyszenie Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dnia: 19.11.2007

KRS: 0000292979

                                          
 

                        

naszaszkola_naszdom@op.pl
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=